Examination

Click on below link ...

TIME-TABLE-FYBA-BCOM-2013-Pattern

(विद्यार्थ्यांनी सदर वेळापत्रक पहावे व ऑनलाईन परीक्षा द्याव्यात. काही अडचणी असतील तर वर्ग शिक्षकांमार्फत परीक्षा विभागाशी संपर्क करावा.)