Notice

Important Notices


  • महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, कोरोना सदृश्य पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठ आदेशानुसार दि. 17 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2020 दरम्यानच्या लेखी, तोंडी, आणि प्रात्यक्षिक परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तसेच 1 एप्रिल 2020 पासून नवीन परीक्षा वेळापत्रकानुसार होतील त्याचे सविस्तर वेळापत्रक महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर व सुचनाफलकावर लावण्यात येईल याची नोंद सर्व विद्यार्थ्यांनी घ्यावी.

  • महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यात येते की आपण आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन त्यामधील Videos, PPTs, Text मटेरियल चा आधार घ्यावा. काही शंका अथवा अडचण असल्यास आपल्या विषयाशी संबंधित शिक्षकांशी संपर्क करावा.
    1) E-Content

       2) E-Content