Notice

Important Notices


 


  • महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यात येते की आपण आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर जाऊन त्यामधील Videos, PPTs, Text मटेरियल चा आधार घ्यावा. काही शंका अथवा अडचण असल्यास आपल्या विषयाशी संबंधित शिक्षकांशी संपर्क करावा.
    1) E-Content

       2) E-Content